Prijava Registracija

Registracija

* Uporabniško ime
* Geslo
* Ponovi geslo
Št. kartice Alpina
* E-naslov
* Telefon za dostavo
* Ime
* Priimek
* Ulica in hišna številka
* Poštna številka
 • 1000 - Ljubljana
 • 1001 - Ljubljana – P.P.
 • 1210 - Ljubljana – Šentvid
 • 1211 - Ljubljana – Šmartno
 • 1215 - Medvode
 • 1216 - Smlednik
 • 1217 - Vodice
 • 1218 - Komenda
 • 1219 - Laze v Tuhinju
 • 1221 - Motnik
 • 1222 - Trojane
 • 1223 - Blagovica
 • 1225 - Lukovica
 • 1230 - Domžale
 • 1231 - Ljubljana – Črnuče
 • 1233 - Dob
 • 1234 - Mengeš
 • 1235 - Radomlje
 • 1236 - Trzin
 • 1241 - Kamnik
 • 1242 - Stahovica
 • 1251 - Moravče
 • 1252 - Vače
 • 1260 - Ljubljana – Polje
 • 1261 - Ljubljana – Dobrunje
 • 1262 - Dol pri Ljubljani
 • 1270 - Litija
 • 1272 - Polšnik
 • 1273 - Dole pri Litiji
 • 1274 - Gabrovka
 • 1275 - Šmartno pri Litiji
 • 1276 - Primskovo
 • 1281 - Kresnice
 • 1282 - Sava
 • 1290 - Grosuplje
 • 1291 - Škofljica
 • 1292 - Ig
 • 1293 - Šmarje – Sap
 • 1294 - Višnja Gora
 • 1295 - Ivančna Gorica
 • 1296 - Šentvid pri Stični
 • 1301 - Krka
 • 1303 - Zagradec
 • 1310 - Ribnica
 • 1311 - Turjak
 • 1312 - Videm – Dobrepolje
 • 1313 - Struge
 • 1314 - Rob
 • 1315 - Velike Lašče
 • 1316 - Ortnek
 • 1317 - Sodražica
 • 1318 - Loški Potok
 • 1319 - Draga
 • 1330 - Kočevje
 • 1331 - Dolenja vas
 • 1332 - Stara Cerkev
 • 1336 - Kostel
 • 1337 - Osilnica
 • 1338 - Kočevska Reka
 • 1351 - Brezovica pri Ljubljani
 • 1352 - Preserje
 • 1353 - Borovnica
 • 1354 - Horjul
 • 1355 - Polhov Gradec
 • 1356 - Dobrova
 • 1357 - Notranje Gorice
 • 1358 - Log pri Brezovici
 • 1360 - Vrhnika
 • 1370 - Logatec
 • 1371 - Logatec
 • 1372 - Hotedršica
 • 1373 - Rovte
 • 1380 - Cerknica
 • 1381 - Rakek
 • 1382 - Begunje pri Cerknici
 • 1384 - Grahovo
 • 1385 - Nova vas
 • 1386 - Stari trg pri Ložu
 • 1410 - Zagorje ob Savi
 • 1411 - Izlake
 • 1412 - Kisovec
 • 1413 - Čemšenik
 • 1414 - Podkum
 • 1420 - Trbovlje
 • 1423 - Dobovec
 • 1430 - Hrastnik
 • 1431 - Dol pri Hrastniku
 • 1432 - Zidani Most
 • 1433 - Radeče
 • 1434 - Loka pri Zidanem Mostu
 • 2000 - Maribor
 • 2001 - Maribor – P.P.
 • 2201 - Zgornja Kungota
 • 2204 - Miklavž na Dravskem polju
 • 2205 - Starše
 • 2206 - Marjeta na Dravskem polju
 • 2208 - Pohorje
 • 2211 - Pesnica pri Mariboru
 • 2212 - Šentilj v Slovenskih goricah
 • 2213 - Zgornja Velka
 • 2214 - Sladki Vrh
 • 2215 - Ceršak
 • 2221 - Jarenina
 • 2222 - Jakobski Dol
 • 2223 - Jurovski Dol
 • 2229 - Malečnik
 • 2230 - Lenart v Slovenskih goricah
 • 2231 - Pernica
 • 2232 - Voličina
 • 2233 - Sv. Ana v Slovenskih goricah
 • 2234 - Benedikt
 • 2235 - Sv. Trojica v Slovenskih goricah
 • 2236 - Cerkvenjak
 • 2241 - Spodnji Duplek
 • 2242 - Zgornja Korena
 • 2250 - Ptuj
 • 2252 - Dornava
 • 2253 - Destrnik
 • 2254 - Trnovska vas
 • 2255 - Vitomarci
 • 2256 - Juršinc
 • 2257 - Polenšak
 • 2258 - Sveti Tomaž
 • 2259 - Ivanjkovci
 • 2270 - Ormož
 • 2272 - Gorišnica
 • 2273 - Podgorci
 • 2274 - Velika Nedelja
 • 2275 - Miklavž pri Ormožu
 • 2276 - Kog
 • 2277 - Središče ob Dravi
 • 2281 - Markovci
 • 2282 - Cirkulane
 • 2283 - Zavrč
 • 2284 - Videm pri Ptuju
 • 2285 - Zgornji Leskovec
 • 2286 - Podlehnik
 • 2287 - Žetale
 • 2288 - Hajdina
 • 2289 - Stoperce
 • 2310 - Slovenska Bistrica
 • 2311 - Hoče
 • 2312 - Orehova vas
 • 2313 - Fram
 • 2314 - Zgornja Polskava
 • 2315 - Šmartno na Pohorju
 • 2316 - Zgornja Ložnica
 • 2317 - Oplotnica
 • 2318 - Laporje
 • 2319 - Poljčane
 • 2321 - Makole
 • 2322 - Majšperk
 • 2323 - Ptujska Gora
 • 2324 - Lovrenc na Dravskem polju
 • 2325 - Kidričevo
 • 2326 - Cirkovce
 • 2327 - Rače
 • 2331 - Pragersko
 • 2341 - Limbuš
 • 2342 - Ruše
 • 2343 - Fala
 • 2344 - Lovrenc na Pohorju
 • 2345 - Bistrica ob Dravi
 • 2351 - Kamnica
 • 2352 - Selnica ob Dravi
 • 2353 - Sveti Duh na Ostrem Vrhu
 • 2354 - Bresternica
 • 2360 - Radlje ob Dravi
 • 2361 - Ožbalt
 • 2362 - Kapla
 • 2363 - Podvelka
 • 2364 - Ribnica na Pohorju
 • 2365 - Vuhred
 • 2366 - Muta
 • 2367 - Vuzenica
 • 2370 - Dravograd
 • 2371 - Trbonje
 • 2372 - Libeliče
 • 2373 - Šentjanž pri Dravogradu
 • 2380 - Slovenj Gradec
 • 2381 - Podgorje pri Slovenj Gradcu
 • 2382 - Mislinja
 • 2383 - Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • 2390 - Ravne na Koroškem
 • 2391 - Prevalje
 • 2392 - Mežica
 • 2393 - Črna na Koroškem
 • 2394 - Kotlje
 • 3000 - Celje
 • 3001 - Celje – P.P.
 • 3201 - Šmartno v Rožni dolini
 • 3202 - Ljubečna
 • 3203 - Nova Cerkev
 • 3204 – Dobrna
 • 3205 - Vitanje
 • 3206 - Stranice
 • 3210 - Slovenske Konjice
 • 3211 - Škofja vas
 • 3212 - Vojnik
 • 3213 - Frankolovo
 • 3214 - Zreče
 • 3215 - Loče
 • 3220 - Štore
 • 3221 - Teharje
 • 3222 - Dramlje
 • 3223 - Loka pri Žusmu
 • 3224 - Dobje pri Planini
 • 3225 - Planina pri Sevnici
 • 3230 - Šentjur
 • 3231 - Grobelno
 • 3232 - Ponikva
 • 3233 - Kalobje
 • 3240 - Šmarje pri Jelšah
 • 3241 - Podplat
 • 3250 - Rogaška Slatina
 • 3252 - Rogatec
 • 3253 - Pristava pri Mestinju
 • 3254 - Podčetrtek
 • 3255 - Buče
 • 3256 - Bistrica ob Sotli
 • 3257 - Podsreda
 • 3260 - Kozje
 • 3261 - Lesično
 • 3262 - Prevorje
 • 3263 - Gorica pri Slivnici
 • 3264 - Sveti Štefan
 • 3270 - Laško
 • 3271 - Šentrupert
 • 3272 - Rimske Toplice
 • 3273 - Jurklošter
 • 3301 - Petrovče
 • 3302 - Griže
 • 3303 - Gomilsko
 • 3304 - Tabor
 • 3305 - Vransko
 • 3310 - Žalec
 • 3311 - Šempeter v Savinjski dolini
 • 3312 - Prebold
 • 3313 - Polzela
 • 3314 - Braslovče
 • 3320 - Velenje
 • 3322 - Velenje – P.P.
 • 3325 - Šoštanj
 • 3326 - Topolšica
 • 3327 - Šmartno ob Paki
 • 3330 - Mozirje
 • 3331 - Nazarje
 • 3332 - Rečica ob Savinji
 • 3333 - Ljubno ob Savinji
 • 3334 - Luče
 • 3335 - Solčava
 • 3341 - Šmartno ob Dreti
 • 3342 - Gornji Grad
 • 4000 - Kranj
 • 4001 - Kranj – P.P.
 • 4201 - Zgornja Besnica
 • 4202 - Naklo
 • 4203 - Duplje
 • 4204 - Golnik
 • 4205 - Preddvor
 • 4206 - Zgornje Jezersko
 • 4207 - Cerklje na Gorenjskem
 • 4208 - Šenčur
 • 4209 - Žabnica
 • 4210 - Brnik – Aerodrom
 • 4211 - Mavčiče
 • 4212 - Visoko
 • 4220 - Škofja Loka
 • 4223 - Poljane nad Škofjo Loko
 • 4224 - Gorenja vas
 • 4225 - Sovodenj
 • 4226 - Žiri
 • 4227 - Selca
 • 4228 - Železniki
 • 4229 - Sorica
 • 4240 - Radovljica
 • 4243 - Brezje
 • 4244 - Podnart
 • 4245 - Kropa
 • 4246 - Kamna Gorica
 • 4247 - Zgornje Gorje
 • 4248 - Lesce
 • 4260 - Bled
 • 4263 - Bohinjska Bela
 • 4264 - Bohinjska Bistrica
 • 4265 - Bohinjsko jezero
 • 4267 - Srednja vas v Bohinju
 • 4270 - Jesenice
 • 4273 - Blejska Dobrava
 • 4274 - Žirovnica
 • 4275 - Begunje na Gorenjskem
 • 4276 - Hrušica
 • 4280 - Kranjska Gora
 • 4281 - Mojstrana
 • 4282 - Gozd Martuljek
 • 4283 - Rateče – Planica
 • 4290 - Tržič
 • 4294 - Križe
 • 5000 - Nova Gorica
 • 5001 - Nova Gorica – P.P.
 • 5210 - Deskle
 • 5211 - Kojsko
 • 5212 - Dobrovo v Brdih
 • 5213 - Kanal
 • 5214 - Kal nad Kanalom
 • 5215 - Ročinj
 • 5216 - Most na Soči
 • 5220 - Tolmin
 • 5222 - Kobarid
 • 5223 - Breginj
 • 5224 - Srpenica
 • 5230 - Bovec
 • 5231 - Log pod Mangartom
 • 5232 - Soča
 • 5242 - Grahovo ob Bači
 • 5243 - Podbrdo
 • 5250 - Solkan
 • 5251 - Grgar
 • 5252 - Trnovo pri Gorici
 • 5253 - Čepovan
 • 5261 - Šempas
 • 5262 - Črniče
 • 5263 - Dobravlje
 • 5270 - Ajdovščina
 • 5271 - Vipava
 • 5272 - Podnanos
 • 5273 - Col
 • 5274 - Črni Vrh nad Idrijo
 • 5275 - Godovič
 • 5280 - Idrija
 • 5281 - Spodnja Idrija
 • 5282 - Cerkno
 • 5283 - Slap ob Idrijci
 • 5290 - Šempeter pri Gorici
 • 5291 - Miren
 • 5292 - Renče
 • 5293 - Volčja Draga
 • 5294 - Dornberk
 • 5295 - Branik
 • 5296 - Kostanjevica na Krasu
 • 5297 - Prvačina
 • 6000 - Koper/Capodistria
 • 6001 - Koper/Capodistria – P.P.
 • 6210 - Sežana
 • 6215 - Divača
 • 6216 - Podgorje
 • 6217 - Vremski Britof
 • 6219 - Lokev
 • 6221 - Dutovlje
 • 6222 - Štanjel
 • 6223 - Komen
 • 6224 - Senožeče
 • 6225 - Hruševje
 • 6230 - Postojna
 • 6232 - Planina
 • 6240 - Kozina
 • 6242 - Materija
 • 6243 - Obrov
 • 6244 - Podgrad
 • 6250 - Ilirska Bistrica
 • 6251 - Ilirska Bistrica-Trnovo
 • 6253 - Knežak
 • 6254 - Jelšane
 • 6255 - Prem
 • 6256 - Košana
 • 6257 - Pivka
 • 6258 - Prestranek
 • 6271 - Dekani
 • 6272 - Gračišče
 • 6273 - Marezige
 • 6274 - Šmarje
 • 6275 - Črni Kal
 • 6276 - Pobegi
 • 6280 - Ankaran/Ancarano
 • 6281 - Škofije
 • 6310 - Izola/Isola
 • 6320 - Portorož/Portorose
 • 6330 - Piran/Pirano
 • 6333 - Sečovlje/Sicciole
 • 8000 - Novo mesto
 • 8001 - Novo mesto – P.P.
 • 8210 - Trebnje
 • 8211 - Dobrnič
 • 8212 - Velika Loka
 • 8213 - Veliki Gaber
 • 8216 - Mirna Peč
 • 8220 - Šmarješke Toplice
 • 8222 - Otočec
 • 8230 - Mokronog
 • 8231 - Trebelno
 • 8232 - Šentrupert
 • 8233 - Mirna
 • 8250 - Brežice
 • 8251 - Čatež ob Savi
 • 8253 - Artiče
 • 8254 - Globoko
 • 8255 - Pišece
 • 8256 - Sromlje
 • 8257 - Dobova
 • 8258 - Kapele
 • 8259 - Bizeljsko
 • 8261 - Jesenice na Dolenjskem
 • 8262 - Krška vas
 • 8263 - Cerklje ob Krki
 • 8270 - Krško
 • 8272 - Zdole
 • 8273 - Leskovec pri Krškem
 • 8274 - Raka
 • 8275 - Škocjan
 • 8276 - Bučka
 • 8280 - Brestanica
 • 8281 - Senovo
 • 8282 - Koprivnica
 • 8283 - Blanca
 • 8290 - Sevnica
 • 8292 - Zabukovje
 • 8293 - Studenec
 • 8294 - Boštanj
 • 8295 - Tržišče
 • 8296 - Krmelj
 • 8297 - Šentjanž
 • 8310 - Šentjernej
 • 8311 - Kostanjevica na Krki
 • 8312 - Podbočje
 • 8321 - Brusnice
 • 8322 - Stopiče
 • 8323 - Uršna sela
 • 8330 - Metlika
 • 8331 - Suhor
 • 8332 - Gradac
 • 8333 - Semič
 • 8340 - Črnomelj
 • 8341 - Adlešiči
 • 8342 - Stari trg ob Kolpi
 • 8343 - Dragatuš
 • 8344 - Vinica
 • 8350 - Dolenjske Toplice
 • 8351 - Straža
 • 8360 - Žužemberk
 • 8361 - Dvor
 • 8362 - Hinje
 • 9000 - Murska Sobota
 • 9001 - Murska Sobota – P.P.
 • 9201 - Puconci
 • 9202 - Mačkovci
 • 9203 - Petrovci
 • 9204 - Šalovci
 • 9205 - Hodoš/Hodos
 • 9206 - Križevci
 • 9207 - Prosenjakovci/Partosfalva
 • 9208 - Fokovci
 • 9220 - Lendava/Lendva
 • 9221 - Martjanci
 • 9222 - Bogojina
 • 9223 - Dobrovnik/Dobronak
 • 9224 - Turnišče
 • 9225 - Velika Polana
 • 9226 - Moravske Toplice
 • 9227 - Kobilje
 • 9231 - Beltinci
 • 9232 - Črenšovci
 • 9233 - Odranci
 • 9240 - Ljutomer
 • 9241 - Veržej
 • 9242 - Križevci pri Ljutomeru
 • 9243 - Mala Nedelja
 • 9244 - Sveti Jurij ob Ščavnici
 • 9245 - Spodnji Ivanjci
 • 9250 - Gornja Radgona
 • 9251 - Tišina
 • 9252 - Radenci
 • 9253 - Apače
 • 9261 - Cankova
 • 9262 - Rogašovci
 • 9263 - Kuzma
 • 9264 - Grad
 • 9265 - Bodonci
* Poštna številka
* Mesto
* Država
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Klub Alpina

Vnesite številko vaše kartice »Moja Alpina«, da boste lahko uveljavljali članske popuste pri nakupih na spletni trgovini. Če še niste član, izpolnite pristopno izjavo v trgovini Alpina, kjer kartico prejmete takoj in brezplačno.
Več o klubu Moja Alpina si lahko preberete na Kartica Alpina


Prijava na novice Odjava od novic Kartica Alpina Seznam želja